Actueel

Akwa GGZ en MEERGGZ

Akwa GGZ en MEERGGZ

Bij MEERGGZ gaan we met onze lezen voor onze missie; samen werken aan een toekomstbestendige en toegankelijke ggz. Wij vinden transparantie over de effecten die wij behalen met de geleverde zorg van groot belang. Daarom stimuleren we onze leden om data gedreven te leren en kennis uit te wisselen. Diverse leden van MEERGGZ werken hiervoor samen met Akwa GGZ die hen hierbij ondersteunen.

Over Akwa GGZ
Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en ondersteunt als onafhankelijke organisatie bij kwaliteitsverbetering. Geïnitieerd door ggz-organisaties en samenwerkend met beroeps-, branche-, en patiëntenverenigingen. Akwa GGZ  brengt praktijkervaring, data en expertise van partijen bij elkaar in GGZ Netwerken, GGZ Dataportaal en GGZ Standaarden.

GGZ standaarden
Voor de ggz zijn in de zorgstandaarden algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen beschreven. Die standaarden zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten, hun naasten en professionals, en goedgekeurd door beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. De zorgstandaarden vormen samen met o.a. beroepscodes en wetgeving de professionele standaard. Ze bieden een gedegen basis voor gezamenlijke besluitvorming en optimale zorg.

GGZ netwerken
Van elkaar leren kan bijdragen aan de kwaliteit in de zorg. Door uitwisseling van elkaars werkwijze, behandelvisie en uitkomsten ontstaan nieuwe inzichten, initiatieven en toepassingen. In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten samen ervaringen delen die leiden tot vernieuwing en verbetering van kwaliteit van zorg.

GGZ dataportaal
In de ggz is veel data beschikbaar die met behulp van analyse en datavisualisatie inzicht kan geven in mogelijkheden voor verbetering van kwaliteit van zorg. GGZ Dataportaal ondersteunt ggz-organisaties op verschillende manieren bij het verzamelen, visualiseren en analyseren van data. GGZ Dataportaal heeft hiervoor onder andere Spiegelinformatie ontwikkeld. Spiegelinformatie bevat visualisaties op basis van kwartaalgegevens over patiëntenpopulatie (diagnose en zorgvraagtypering), het zorgproces (o.a. wachttijd, patiënten per zorgfase, type consulten, doorlooptijd en behandelduur) en patiëntervaringen vanuit de CQi. Elke deelnemer kan inloggen in Spiegelinformatie om de visualisaties van de eigen organisatie in te zien. Indien gewenst kunnen deze ook vergeleken worden met het gemiddelde van een zelfgekozen referentiegroep of het gemiddelde van alle organisaties die gebruik maken van Spiegelinformatie.

Meer weten? Neem contact op met Hilde of Marjolijn via secretariaat@platformmeerggz.nl.