Actueel

Conceptwet over psychologische beroepenstructuur voldoet niet

Conceptwet over psychologische beroepenstructuur voldoet niet

MEERGGZ heeft een reactie ingediend op de consultatieronde voor de conceptwet ‘Vereenvoudiging beroepenstructuur psychologische beroepen’. Als vereniging vragen we ons af of er wel een significant probleem is dat een grote wetswijziging zoals deze conceptwet verantwoordt. Daarnaast zien we juist waarde in de verscheidenheid van beroepen in de ggz. Die verscheidenheid kan verdwijnen door het wetsvoorstel. Ook verwachten we dat de wet leidt tot hogere zorgkosten door o.a. bijscholing van psychotherapeuten naar klinisch psychologen.

Wel onderschrijven we het belang van een duidelijke beroepenstructuur die recht doet aan de bijdrage die zorgverleners al gedurende lange tijd leveren aan de psychologische en pedagogische zorg in Nederland. Het huidige voorstel voldoet in onze ogen echter niet aan de vraag die ten grondslag ligt aan het ontwerpen van dit voorstel. We zien drie punten waarop de conceptwet niet voldoet.

  1. Is er wel een significant probleem dat deze grote wijziging verantwoordt?

Het voorstel geeft geen duidelijke indeling van alle beroepen die werkzaam zijn in het veld van psychologische en pedagogische zorg zoals opgenomen in het HLA GGZ 2019. Bovendien vraagt MEERGGZ zich sterk af of er daadwerkelijk onderzoek is gedaan naar de omvang van het probleem waar dit wetsvoorstel een oplossing voor zou moeten bieden? Met andere woorden: is er in de praktijk wel sprake van een significant probleem in de kwaliteit van zorg, onduidelijkheid bij patiënten omtrent het soort hulpverlener en bij de keuze van patiënten voor een zorgaanbieder? En als tweede vraag, in hoeverre lost deze wijziging deze problemen dan op??

  1. De conceptwet creëert hokjes terwijl diversiteit en samenhang juist past bij de ontwikkeling van behandelaren in de ggz, zoals ook problemen van patiënten voor een groot deel overlappen.

Ligt het niet juist in de aard van de geestelijke gezondheidszorg dat problemen van patiënten zich stapelen en voor een groot deel overlappen tussen de vele variaties van stoornissen en bijbehorende behandeling? Is het daarom niet juist een groot goed dat behandelaren zich gedurende hun loopbaan kunnen ontwikkelen en hierbij verschillende (misschien deels overlappende) titels verkrijgen? En is het niet juist het stukje overlap wat bijdraagt tot een goede samenhang der delen?

Het wetsvoorstel lijkt deze diversiteit en samenhang niet te erkennen en te proberen om de zorgaanbieders in een beperkt aantal, elkaar uitsluitende “hokjes” te vangen. Hierbij is er (afhankelijk van de vooropleidingseisen) bovendien geen flexibiliteit om na een initiële keuze voor een Universitaire studie op een later moment te schuiven in de richting waarin een professional als behandelaar werkzaam wil zijn. Dit betreft in ieder geval de toegang tot het register van Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut voor artsen. Afhankelijk van de vooropleidingseisen die gesteld worden aan de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog-Generalist zou dit ook kunnen gelden voor Master studenten (Ortho)pedagogiek en Master studenten Gezondheidswetenschappen. Omdat deze vooropleidingseisen pas vermeld zullen worden in de bij deze wet behorende AmvB, kan een advies bij deze AmvB niet los worden gezien van een advies bij de wet zelf.

  1. Het wetsvoorstel zal leiden tot hogere zorgkosten doordat de overstap van Psychotherapeut naar Klinisch Psycholoog om bijscholing vraagt.

We voorzien dat de maatregel zal leiden tot wederom een verhoging van de zorgkosten en/of een verlaging van de totaal geboden zorg bij ongewijzigd macrobudget. De overstap van Psychotherapeut naar Klinisch Psycholoog betekent niet alleen een bijscholingseis, maar zorgt er ook voor dat er hogere tarieven betaald moeten worden voor deze zorgverleners dan nu (voor dezelfde geleverde zorg die zij nu ook leveren). Bovendien omvat de huidige functie Klinisch Pyscholoog een breder takenpakket met management en onderzoekstaken, die niet per se gewenst zijn door de huidige Psychotherapeuten.

Lees de volledige brief aan minister Helder van VWS waarin we ingaan op een aantal van de beroepsgroepen en de problemen die wij in dat kader zien in het huidige wetsvoorstel.