Actueel

Zet onderzoek voort naar zorgvraagtypering met HoNOS+-data

Zet onderzoek voort naar zorgvraagtypering met HoNOS+-data

Begin juni is een motie (lid Joseph, NSC) aangenomen door de Tweede Kamer over de vernietiging van de HoNOS+ data en het verzoek om voortaan alleen geaggregeerde data te gebruiken. MEERGGZ staat niet achter deze motie. MEERGGZ heeft een plek in de ‘Adviescommissie zorgvraagtypering ggz’ samen met o.a. de NVvP, NIP, LVVP en De Nederlandse ggz. Met een aantal leden van de adviescommissie hebben we bij de NZa aangegeven kritisch te zijn op het proces van de zorgvraagtypering en de verwachtingen te willen temperen. Toch pleit MEERGGZ vóór onderzoek naar de zorgvraagtypering en de HoNOS+-vragenlijst door de NZa, dus tegen de motie. Wij zien drie argumenten om hier mee door te gaan.

1. Onderzoek voortzetten

Op dit moment leidt de HoNOS+ data nog niet tot het inzicht dat nodig is om waarde te hebben in (contracterings)gesprekken in de ggz. De eerste analyses zijn niet eenduidig en roepen vragen op over de bruikbaarheid van dit instrument. Echter, als we nu stoppen met de aanlevering gaan we weer stappen terug in dataverzameling terwijl we vooruit willen gaan en meer inzicht willen krijgen over de zorgvraag zodat er betere afspraken gemaakt kunnen worden. Wij staan daarom voor afronden van het onderzoek naar de HoNOS+ en zorgvraagtypering.

2.Toegankelijkheid en transparantie

MEERGGZ staat voor het transparant maken van de kwaliteit van zorg door middel van dataverzameling binnen de kaders van de Wet en met toestemming van de client. MEERGGZ staat daarom achter het plegen van metingen in de sector en het gebruiken van data voor het verbeteren en efficiënter maken van de zorg. Dat is hard nodig om de zorg toegankelijker te maken. Hoewel het nog niet zeker is dat zorgvraagtypering o.b.v. de HoNOS+ vragenlijst een goed werkend instrument wordt, denken wij wel dat het belangrijk is om dit verder te onderzoeken.

3. Autoriteit Persoonsgegevens toestemmingsverlening

Privacy vinden we bij MEERGGZ ontzettend belangrijk voor onze cliënten. Daar gaan alle leden we zorgvuldig mee om. Wij hebben de toets van de gegevensaanlevering door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nauwlettend gevolgd. Binnen onze EPD’s wordt de client gevraagd om zelf toestemming te geven voor de data-aanlevering. Het is de taak van de zorgaanbieder om de cliënt hierover tijdig en juist te informeren. Voor ons is de toestemmingverlening van het AP voldoende bevestiging om de vragenlijsten te blijven aanleveren.