2024-05-21 Verslag ALV MEERGGZ 21 mei 2024 (concept)

Concept notulen van de ledenvergadering van 21 mei 2024. Agendaitems: Bestuurswissel en bestuurslid vacature Voorstel leden structuur Eigen vermogen Verlof Hilde Terugkoppeling bestuurlijk overleggen Terugkoppeling Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) vorderingen Terugkoppeling […]

ALV 21 mei 2024 vergaderpakket

Vergaderpakket van de ledenvergadering van 21 mei 2024. Agendaitems: Bestuurswissel en bestuurslid vacature Voorstel leden structuur Terugkoppeling bestuurlijk overleggen Terugkoppeling Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) vorderingen Terugkoppeling Beroepenstructuur

ALV 5 maart 2024 vergaderpakket

Vergaderpakket ledenvergadering 5 maart 2024 Agenda-items: Inventarisatie cybersecurity/NIS2 uitvraag Terugkoppeling bestuurlijk overleg IGJ Toekomstig bestuurlijk overleg VWS Ingediend advies consultatie Beroepenstructuur Groot onderhoud ZPM Deelnemer programma Kwaliteitstransparantie Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) […]

2023-08-21 Verslag ALV MEERGGZ 21 augustus 2023 (def)

Vastgestelde notulen van de ledenvergadering van 21 augustus 2023. Besproken thema’s: Pakketagenda ZIN deelname HDI Contractering en vrije artsen keuze (SKIPR), ofwel hinderpaalcriterium Bezwaarprocedure NZA tarieven Raadpleging passende zorg (ZIN) […]

2023-10-03 Verslag ALV MEERGGZ 3 oktober 2023 (def)

Vastgestelde notulen van de ledenvergadering van 3 oktober 2023. Besproken thema’s: NIB2/NIS2 Stakeholdersmeeting AKWA GGZ passende zorg Raadpleging passende zorg (ZiNL) IZA bijeenkomst kwaliteitstransparantie Standpunt inzake aanlevering HoNOS+ Portefeuille Jeugd-ggz […]

2023-12-12 Verslag ALV MEERGGZ 12 dec 2023 (def)

Vastgestelde notulen van de ledenvergadering van 12 december 2023. Besproken thema’s: Portefeuille jeugdggz bij MEERGGZ Bijeenkomst passende zorg Besluit: Begroting en beleid 2024, en jaarrekening 2023 Besluit: Nederlandse GGZ (dNLGGZ) […]