Informatie delen

Kennis en informatie uitwisselen

MEERGGZ deelt kennis en informatie met de leden zodat zij gezamenlijk speerpunten kunnen bepalen voor een toegankelijker ggz.

Een belangrijke functie waarin MEERGGZ voorziet is het delen van kennis en informatie met de leden. Zo delen we in bijeenkomsten de ontwikkelingen uit het veld en denken de leden mee met de vervolgstappen. Samen kiezen we de speerpunten voor de vereniging die we naar buiten brengen. Verder ontvangen de leden periodiek een nieuwsbrief vanuit MEERGGZ. Het bureau en bestuur is uiteraard ook toegankelijk voor vragen. Als laatste zijn verschillende appgroepen actief voor kennisdeling.

Martin de Heer
MEERGGZ, Bestuurslid