• darkblurbg
  • darkblurbg

De structuur van MEERGGZ zorgt ervoor dat besluiten snel genomen kunnen worden en er direct kan worden ingespeeld op relevante vraagstukken. MEERGGZ gelooft erin dat we in samenwerking met elkaar meer bereiken. MEERGGZ kent twee vormen van lidmaatschap. Er is gekozen voor een scheiding op basis van omzet, om te borgen dat de slagkracht van MEERGGZ behouden blijft.

INFORMATIE lidmaatschap

Met als doel toegankelijk te zijn voor alle partijen in het veld die gelijkenis vertonen in hun bedrijfsvoering, is het informatie-lidmaatschap ontwikkeld. Dit lidmaatschap is er voor zorgaanbieders in de GGZ die qua omvang en
middelen zichzelf (nog) niet als grote instelling beschouwen, maar wel merken dat ze voor hen belangrijke informatie missen of te laat krijgen.

  • Het informatielidmaatschap geeft, via directe mailings, nieuwsbrieven en contact met het stafbureau van MEERGGZ, snelle toegang tot alle voor zorgaanbieders relevante informatie vanuit de Politiek, toezichthouders en de HLA-partijen;
  • Vragen over beleid en standpunten van MEERGGZ kunnen worden voorgelegd aan, en besproken met, de beleidsmedewerker van MEERGGZ;
  • Er wordt minimaal tweejaarlijks een (digitale) netwerkbijeenkomst voor informatieleden georganiseerd;
  • Het informatielidmaatschap heeft een zeer aantrekkelijk tarief. Daar tegenover staat dat informatieleden geen stemrecht hebben.
  • Het informatielidmaatschap is toegankelijk voor leden met een omzet tot €3 miljoen.

REGULIER lidmaatschap

  • Naast alle bovengenoemde voordelen, hebben onze reguliere leden;
  • stemrecht over formele zaken van de organisatie (zoals statuten, contributie of bestuurlijke zaken).
  • gemiddeld 4x per jaar een ledenvergadering met mogelijkheid tot netwerken
  • Het lidmaatschap met stemrecht is toegankelijk voor leden met een omzet vanaf €3 miljoen.

Interesse?

Voor vragen omtrent het lidmaatschap, of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact opnemen met Carola Henkes-Bralten, beleidsmedewerker MEERGGZ. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-28268065.

De leden onderschrijven de gezamenlijke visie & waarden, zoals geformuleerd in het huishoudelijk reglement.