• darkblurbg
  • darkblurbg

Platform MEERGGZ deelt de grote veranderopgave in het IZA

Platform MEERGGZ deelt de grote veranderopgave in het IZA

Platform MEERGGZ, de branchevereniging voor ondernemende ambulante ggz-instellingen, ziet aanknopingspunten in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor de noodzakelijke transformatie van de GGZ om toegankelijkheid en kwaliteit in de toekomst te borgen. MEERGGZ is met name enthousiast over het belang dat wordt toegekend aan effectieve zorg en het begrenzen van zorg. MEERGGZ zet wel enkele kritische kanttekening bij het akkoord.

Boostercampagne

Boostercampagne

Net als dit voorjaar worden er vooralsnog geen beroepsgroepen met voorrang gevaccineerd. Iedere inwoner van Nederland komt per leeftijdscategorie aan de beurt. De enige uitzondering vormen de intramurale GGZ en de instellingen onder de WMO, waarvan uitsluitend de patiënten kunnen worden aangemeld voor vaccinatie. Als (en uitsluitend dan) de betreffende intramurale zorginstelling zelf de vaccins bestelt, plaatst en registreert, mag de instelling ook haar zorgverleners meenemen in de vaccinatie.

Vaccinaties binnen de ggz: hoe is dat georganiseerd?

Vaccinaties binnen de ggz: hoe is dat georganiseerd?

Binnen de ggz worden zorgmedewerkers die klinisch werken of bij de crisisdienst actief zijn als eerste gevaccineerd. Deze vaccinaties lopen via de werkgevers van de betreffende zorgmedewerkers en daarbij vindt afstemming plaats tussen brancheorganisaties de Nederlandse ggz en MEERGGZ én de GGD GHOR, VWS en het RIVM. De meeste zorgmedewerkers die tot de geprioriteerde groepen horen hebben inmiddels bericht gehad