• darkblurbg
  • darkblurbg

Vaccinaties binnen de ggz: hoe is dat georganiseerd?

Vaccinaties binnen de ggz: hoe is dat georganiseerd?

Binnen de ggz worden zorgmedewerkers die klinisch werken of bij de crisisdienst actief zijn als eerste gevaccineerd. Deze vaccinaties lopen via de werkgevers van de betreffende zorgmedewerkers en daarbij vindt afstemming plaats tussen brancheorganisaties de Nederlandse ggz en MEERGGZ én de GGD GHOR, VWS en het RIVM. De meeste zorgmedewerkers die tot de geprioriteerde groepen horen hebben inmiddels bericht gehad