• darkblurbg
  • darkblurbg

Boostercampagne

Gepubliceerd op: 07-12-2021

Net als dit voorjaar worden er vooralsnog geen beroepsgroepen met voorrang gevaccineerd. Iedere inwoner van Nederland komt per leeftijdscategorie aan de beurt. De enige uitzondering vormen de intramurale GGZ en de instellingen onder de WMO, waarvan uitsluitend de patiënten kunnen worden aangemeld voor vaccinatie. Als (en uitsluitend dan) de betreffende intramurale zorginstelling zelf de vaccins bestelt, plaatst en registreert, mag de instelling ook haar zorgverleners meenemen in de vaccinatie.

Helaas is het RIVM niet volledig in haar digitale informatievoorziening over dit onderwerp. Wij willen u verzoeken om met eventuele vragen (telefonisch) met het RIVM contact op te nemen (en niet met MEERGGZ).

Mocht de regeling alsnog opengesteld worden voor de ambulante GGZ, dan zullen wij u via deze weg op de hoogte brengen. Houdt u onze website in de gaten.