• darkblurbg
  • darkblurbg

Even voorstellen

Gepubliceerd op: 05-01-2021

Ik ben Carola Henkes-Bralten en ben sinds 1 november 2020 werkzaam als beleidsmedewerker bij MeerGGZ.

Vanuit deze functie neem ik deel aan diverse overleggen (zoals de landelijke werkgroep stimuleren contracteren en de werkgroep concretiseren routekaart) waarin ik namens MeerGGZ mijn stem laat horen. Daarnaast houd ik mij in het Directeurenoverleg Hoofdlijnenakkoord (DO HLA) bezig met diverse beleidsmatige onderwerpen welke zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Vanuit deze posities verwacht ik mijn netwerk binnen de GGZ snel te verstevigen.

Na ruim 10 jaar als ergotherapeut te hebben gewerkt en een zelfstandige praktijk met personeel te hebben gehad, heb ik in 2012 de opleiding tot Physician Assistant gevolgd. De afgelopen jaren heb ik naast mijn uitvoerende functie in de huisartsen- en verpleeghuiszorg diverse projecten gedraaid op het gebied van kwaliteitszorg. Dat een van de speerpunten van MeerGGZ het stimuleren van kwaliteit is, sluit hier goed bij aan.

Om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de GGZ, start ik per januari de maandelijkse nieuwsbrief. Mijn doel is om voor u goed vind- en benaderbaar te zijn, zodat ik signalen uit het veld mee kan nemen in de diverse overleggen. Hierdoor hoop ik bij te dragen aan het opstellen van beleid dat gedragen wordt door de werkvloer.