• darkblurbg
  • darkblurbg

Marjolijn Vreeswijk volgt Leon de Jong op als voorzitter van Platform MEERGGZ

Gepubliceerd op: 29-11-2022

Het bestuur van Platform MEERGGZ is verheugd te kunnen melden dat Marjolijn Vreeswijk is aangetreden als voorzitter van het bestuur. Zij volgt Leon de Jong op die Platform MEERGGZ wegens het verstrijken van zijn termijn als bestuurder zal verlaten.

Met grote betrokkenheid en tomeloze inzet heeft Leon samen met de andere bestuursleden Platform MEERGGZ op de kaart gezet. Als voorzitter maakte hij zich hard voor een toekomstbestendige GGZ, met als speerpunt het objectiveren van behandelkwaliteit en de effectiviteit van zorg. Leon heeft Platform MEERGGZ in een volgende fase gebracht. Het bestuur is hem dan ook heel dankbaar voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor Platform MEERGGZ heeft gedaan. Met de aanstelling van Marjolijn als voorzitter zal het ingezette beleid van Platform MEERGGZ worden voortgezet, Marjolijn vertelt hier meer over in onze introductiefilm. Marjolijn is tevens directeur/eigenaar van Psychologenpraktijk Perspectief en sinds 1,5 jaar lid van het bestuur van platform MEERGGZ.

Per 1 juli 2022 bestaat het bestuur van Platform MEERGGZ uit Marjolijn Vreeswijk, Martin de Heer, Els van Bezouwen en Bas van de Steeg.

Marjolijn Vreeswijk: “MEERGGZ staat voor een toekomstbestendige GGZ, waarin we bereid zijn om keuzes te maken over instroom en uitstroom om de toegankelijkheid tot zorg te kunnen borgen. De toegang ligt momenteel onder grote druk door de vele aanmeldingen en het lang in zorg blijven van mensen. De grote opgave in de sector is te gaan begrenzen. MEERGGZ pleit voor het maken van afspraken over kwaliteitsindicatoren als basis voor afspraken over instroom en uitstroom. Wij geloven erin dat we op die manier verandering kunnen realiseren. Aan overtuigingskracht ontbreekt het ons niet! Samen met de andere bestuursleden zal ik mij voor de volle 100% inzetten!”