• darkblurbg
  • darkblurbg

Vaccinaties binnen de ggz: hoe is dat georganiseerd?

Gepubliceerd op: 09-04-2021

Binnen de ggz worden zorgmedewerkers die klinisch werken of bij de crisisdienst actief zijn als eerste gevaccineerd. Deze vaccinaties lopen via de werkgevers van de betreffende zorgmedewerkers en daarbij vindt afstemming plaats tussen brancheorganisaties de Nederlandse ggz en MEERGGZ én de GGD GHOR, VWS en het RIVM. De meeste zorgmedewerkers die tot de geprioriteerde groepen horen hebben inmiddels bericht gehad

Alle andere zorgmedewerkers binnen de ggz zijn aangewezen op het generieke programma voor alle Nederlanders waarbij mensen worden opgeroepen op basis van leeftijd en/of medische indicatie. De vaccinatie vindt dan plaats bij de huisarts of de GGD. Werkgevers hebben hier geen rol in. Mocht u daarom werken bij een ggz-aanbieder en niet onder de geprioriteerde groep vallen dan zult u vanzelf bericht krijgen voor uw vaccinatie. Mocht u werkgever zijn dan hoeft u zich niet te melden bij de Nederlandse ggz of MEERGGZ. Uw medewerkers gaan immers mee in het generieke vaccinatieprogramma. De meest recente vaccinatiestrategie vindt u hier.