• darkblurbg
  • darkblurbg

Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd

Gepubliceerd op: 06-09-2021

Hoe zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis is geregeld, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt. Soms krijg je te maken met verschillende wetten en verschillende organisaties. Dat kan erg ingewikkeld zijn.

De brochure “Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis” van Zorginstituut Nederland legt eenvoudig uit hoe de zorg geregeld is en wie deze zorg betaalt.

De brochure is geschreven voor mensen met een psychische stoornis, hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers. In de brochure wordt uitgelegd waar mensen hulp kunnen zoeken en welke organisatie de zorg regelt en betaalt. Ook worden voorbeelden gegeven van verschillende situaties. Het Zorginstituut hoopt dat mensen na het lezen van de brochure wetten en regels voor psychische zorg beter begrijpen.

4 wetten en 3 loketten

Voor het ontvangen van de benodigde zorg kunnen mensen met een psychische stoornis te maken krijgen met vier wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De meeste mensen krijgen ook te maken met verschillende organisaties: de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Deze organisaties verlenen zelf de zorg niet, maar zijn verantwoordelijk voor het regelen en financieren van de zorg. Zij maken afspraken met en betalen de aanbieders van zorg. In de brochure worden de verschillende wetten en organisaties uitgelegd.

Download hier de brochure.

Bron: Zorginstituut Nederland