• darkblurbg
  • darkblurbg

Platform MEERGGZ is een onafhankelijk platform en een belangenvereniging van een aantal moderne, ondernemende en innovatieve zorgaanbieders in de GGZ.

MEER staat voor Meetbaar, Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht

Leden van Platform MEERGGZ zijn nieuwsgierige ondernemingen die altijd bereid zijn om van elkaar te leren. Kennisdeling is dan ook een belangrijke taak van onze organisatie.

Platform MEERGGZ wil binnen de GGZ het geluid laten horen van zorgaanbieders die met elkaar een aantal uitgesproken opvattingen delen over onder andere:

  • doelgericht en effectief behandelen
  • het meten en delen van behandelresultaten
  • transparantie naar cliënt en samenleving
  • een eigentijds personeelsbeleid

Organisaties die zich aansluiten bij Platform MEERGGZ committeren zich aan onze gezamenlijke standpunten en handelen hiernaar. Daardoor is onze boodschap aan diverse overlegtafels eensluidend en krachtig.