• darkblurbg
 • darkblurbg

De structuur van Platform MEERGGZ zorgt ervoor dat besluiten snel genomen kunnen worden en er direct kan worden ingespeeld op relevante vraagstukken. Platform MEERGGZ gelooft erin dat we in samenwerking met elkaar meer bereiken. 

 

Wat biedt een lidmaatschap u?

 • Aansluiting bij een actief netwerk van mede ondernemende instellingen die op diverse manieren hun kennis met elkaar delen (o.a. WhatsApp groepen/werkgroepen)
 • Structurele netwerkmeetings
 • Jaarlijkse ledenvergadering
 • Intervisie
 • Webinars op relevante topics
 • 2 maandelijkse MEERGGZ Actueel (en ledenmailings) rondom GGZ relevante informatie voor werkgevers
 • Belangenbehartiging (o.a. binnen diverse IZA thematafels en structureel overleg met MEVA)
 • Mogelijkheid tot het (uit naam van MEERGGZ) actief participeren in landelijke werkgroepen

 

Twee soorten lidmaatschap

Platform MEERGGZ kent twee vormen van lidmaatschap. Er is gekozen voor een scheiding op basis van omzet, om te borgen dat de slagkracht van Platform MEERGGZ behouden blijft.

 

Informatie lidmaatschap

Met als doel toegankelijk te zijn voor alle partijen in het veld die gelijkenis vertonen in hun bedrijfsvoering, is het informatie-lidmaatschap ontwikkeld. Dit lidmaatschap is er voor zorgaanbieders in de GGZ die qua omvang en middelen zichzelf (nog) niet als grote instelling beschouwen, maar wel merken dat ze voor hen belangrijke informatie missen of te laat krijgen.

 • Het informatielidmaatschap geeft, via directe mailings, nieuwsbrieven en contact met het stafbureau van Platform MEERGGZ, snelle toegang tot alle voor zorgaanbieders relevante informatie vanuit de Politiek, toezichthouders en de HLA-partijen;
 • Vragen over beleid en standpunten van Platform MEERGGZ kunnen worden voorgelegd aan, en besproken met, de beleidsmedewerker van Platform MEERGGZ;
 • Het informatielidmaatschap heeft een zeer aantrekkelijk tarief. Daar tegenover staat dat informatieleden geen stemrecht hebben.
 • Het informatielidmaatschap is toegankelijk voor leden met een omzet tot €3 miljoen.

 

Regulier lidmaatschap

Naast alle bovengenoemde voordelen, hebben onze reguliere leden:

 • Stemrecht over formele zaken van de organisatie (zoals statuten, contributie of bestuurlijke zaken).
 • Het lidmaatschap met stemrecht is toegankelijk voor leden met een omzet vanaf €3 miljoen.

 

Interesse?

Voor vragen omtrent het lidmaatschap, of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact opnemen met Hilde Taverne, bestuursadviseur Platform MEERGGZ. Zij is telefonisch bereikbaar op 085-0712241.

De leden onderschrijven de gezamenlijke visie & waarden, zoals geformuleerd in het huishoudelijk reglement.