• darkblurbg
  • darkblurbg

Wij maken de psychische zorg in Nederland beter door innovatief en toonaangevend te zijn in het ontwikkelen en toepassen van aantoonbaar effectieve behandelmethoden, het bieden van snelle toegang tot passende zorg, klacht- en resultaatgericht werken, transparant zijn en continue effectmeting (bijvoorbeeld middels ROM (Routine Outcome Measurement)).