• darkblurbg
  • darkblurbg

Draagvlak vergroten voor Routine Outcome Measurement

Voor de leden van Platform MEERGGZ zijn nut en noodzaak van de effectmeting via de ROM evident. We pleiten ook voor een verplichte publicatie van de werking (volledigheidspercentages) en de uitkomsten van de effectmeting, net zoals instellingen nu al de verplichting hebben om wachttijden te publiceren.

Tegelijk zien we dat de ROM-discussie in een impasse verkeert en het draagvlak eerder afkalft dan toeneemt. Om uit deze impasse te raken vinden we onder andere dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen ROM als kwaliteitsinstrument en benchmarking binnen de sector. ROM moet niet gebruikt worden als een stok om mee te slaan. We gaan onze standpunten hierover actief uitdragen.

Werken aan een eigen, eigentijdse CAO

Platform MEERGGZ vindt dat een CAO de ontwikkeling van loonkosten moet koppelen aan productiviteit, flexibiliteit en tarieven. De bestaande CAO is toe aan modernisering en dient beter tegemoet te komen aan het ondernemerschap en de wens tot innovatie binnen de GGZ.

Verbetering van cliëntgerichtheid

De leden van Platform MEERGGZ vinden het cruciaal dat cliënten zich goed gehoord voelen en dat hun behandeling en benadering aansluit op hun behoeften en vragen. We streven naar een positieve beleving van de ‘klantreis’ en naar optimale informatie over diagnose en behandeling. We werken aan een goede samenwerkingsrelatie met patiëntenorganisatie MIND en aan een award (later: keurmerk) voor inlevend en cliëntgericht behandelen.

Inspelen op actuele bestuurlijke ontwikkelingen

Dit is een permanent speerpunt. Via onder andere onze vaste zetel in het Bestuurlijk Overleg met het Ministerie van VWS blijven we op de hoogte van en spelen we in op de actuele bestuurlijke en politieke agenda. Dit en volgend jaar zal in ieder geval het item ‘ongecontracteerde zorg’ onze aandacht vragen.

Via onze website houden we onze leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en standpunten.

Ledenwerving

Uiteraard hebben de leden van Platform MEERGGZ er belang bij dat onze vereniging breed wordt gesteund om zo onze boodschap nog krachtiger te maken. Ledenwerving is daarom een permanent speerpunt, maar we zijn en blijven kieskeurig. Het lidmaatschap van Platform MEERGGZ is immers geen vrijblijvendheid. We vragen aspirant-leden nadrukkelijk dat zij onze visie op de GGZ delen en hiernaar handelen. We willen binnen de organisatie eensgezindheid en duidelijkheid.