Wat we doen

Belangen
behartigen

MEERGGZ ondersteunt haar leden door het vertegenwoordigen van hun belangen aan verschillende (landelijke) overlegtafels en in bestuurlijke overleggen.

Informatie
delen

Een belangrijke functie waarin MEERGGZ voorziet is het delen van kennis en informatie met de leden. 

Verbinden

De leden van MEERGGZ weten elkaar te vinden en staan met elkaar in goede verbinding. 

Praat mee over nieuw beleid

Praktijkkennis is onmisbaar in beleidsvorming

Bij MEERGGZ heb je als lid ook zelf de kans om mee te praten aan overlegtafels of in werkgroepen. Leden kunnen aangeven welke onderwerpen hen aanspreken en kunnen direct betrokken worden bij het maken van nieuw beleid. Onze leden staan dicht op de zorg en kunnen beleidswijzigingen direct toetsen aan de praktijk. Dit is een onmisbare aanvulling bij diverse overleggen. Klinkt dit goed in de oren heb je behoefte om verder door te praten ? We gaan graag in gesprek.

Ervaring van een lid

Hilde Taverne
MEERGGZ, Bestuursadviseur