• darkblurbg
  • darkblurbg

MEERGGZ is al ruim tien jaar een onafhankelijk platform en een belangenvereniging van een aantal moderne, ondernemende en innovatieve zorgaanbieders in de GGZ.

MEERGGZ wil binnen de GGZ het geluid laten horen van zorgaanbieders die met elkaar een aantal uitgesproken opvattingen delen over onder andere:

  • doelgericht en effectief behandelen,
  • het meten en delen van behandelresultaten,
  • transparantie naar cliënt en samenleving,
  • een eigentijds personeelsbeleid

Organisaties die zich aansluiten bij MEERGGZ committeren zich aan onze gezamenlijke standpunten en handelen hiernaar. Daardoor is onze boodschap aan diverse overlegtafels eensluidend en krachtig.

MEERGGZ is een relatief kleine brancheorganisatie, maar onze stem wordt wel degelijk gehoord in Den Haag, bij toezichthouders en zorgverzekeraars.

Wij weten dat er binnen het brede veld van de GGZ uiteenlopend wordt gedacht over een aantal cruciale thema’s. We claimen de ruimte om onze eigen opvattingen hierover uit te dragen.

Leden van MEERGGZ zijn nieuwsgierige ondernemingen die altijd bereid zijn om van elkaar te leren. Kennisdeling is dan ook een belangrijke taak van onze organisatie. Ook dát is MEERGGZ.

Wat wil MEERGGZ?

We vatten onze kernwaarden samen in vier woorden:

Meetbaar, Efficiënt, Empathisch en Resultaatgericht

Organisaties die zijn aangesloten bij MEERGGZ  willen de psychische zorg verbeteren én betaalbaar houden door:

  • resultaatgericht te behandelen door het toepassen en ontwikkelen van aantoonbaar effectieve behandelmethoden,
  • snelle toegang te bieden tot passende zorg – zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk – met minimale wachttijden,
  • continu de effecten van behandelingen te meten door toepassing van ROM en de resultaten te gebruiken voor de verbetering van de zorgaanpak,
  • volkomen transparant te zijn over de behandelresultaten zowel naar zorgverzekeraars en toezichthouders als naar (potentiële) cliënten
  • actief, ondernemend en innovatief oplossingen te ontwikkelen voor knelpunten in de zorg (zoals wachtlijsten) en niet af te wachten tot de overheid het zorgstelsel aanpast.